Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

Kierownik

Pokój

Telefon

Marchewka Izabela

37

43/ 841 72 85

Główny księgowy

 
Pęczek Katarzyna 36 43/ 841 72 85

Pomoc społeczna

Pracownik socjalny

Teren - miejscowości:

Pokój

Telefon                 

Lechowska Małgorzata

Siemkowice, Ożegów, Marchewki

27

43/ 841 72 85

 

Lipnik, Kolonia Lipnik,
Delfina, Bugaj Lipnicki,
Łukomierz, Mazaniec, Ignaców, Miętno, Mokre

27

43/ 841 72 85

Perczak Malwina

Radoszewice, Zmyśłona, Katarzynopole,
Bugaj Radoszewicki, Kije,
Laski, Pieńki Laskowskie, Borki, Mierzanów

28

43/ 841 72 85

 Asystent rodziny

Kuberska-Kamer Katarzyna

Gmina Siemkowice - (dyżur
w każdy czwartek od
godz. 12:00 -14:00)

29

884 055 426

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Pokój

Telefon

Gawlik Jolanta

30

43/ 841 72 85

Świadczenia wychowawcze (500+) i świadczenia Dobry Start (300+)

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

Pokój

Telefon

Gawlik Jolanta

30

43/ 841 72 85