CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, stworzony z myślą o rodzinach wielodzietnych. Po otrzymaniu Karty mogą oni skorzystać z różnego rodzaju ulg: w sklepach spożywczych, usługowych (np. usługi telekomunikacyjne czy medyczne), w wielu instytucjach kulturalnych (np. kino, teatr, opera), ośrodkach sportowych (baseny, siłownie), obiektach turystycznych (np. wycieczki autokarowe i samolotowe), centrach rozrywki (np. kręgielnia). Karta Dużej Rodziny to zniżki w wielu różnych placówkach - nie tylko państwowych, ale i prywatnych - są one oznaczone specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Karta dedykowana jest rodzinom z minimum trójką dzieci, a od stycznia 2019r mogą również  ubiegać się rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci , bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. a przy jej przyznawaniu nie są brane pod uwagę dochody.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.