Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie korzystającej z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez inne instytucje np. ZUS czy KRUS.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od kryterium dochodowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny?

- wniosek o udzielenie pomocy,
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczeniem o niepełnosprawności osoby powyżej 16 r.ż legitymującej się znacznym lub umiarkowanym stopniem pod warunkiem, iż niepełnosprawność powstała przed 21 r. życia.

Ile wynosi obecnie zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej obecnie wynosi 184,42 zł.

Od 01.11.2019r. w/w zasiłek będzie przysługiwał w kwocie 215,84 miesięcznie zł.

Na jaki czas przyznaje się prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Prawo do zasiłku przysługuje na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie zostało wydane na czas określony – wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wnioski do pobrania:

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)