Od 01.06.2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, który przyjmuje wnioski drogą elektroniczną.

Świadczenia wychowawcze objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego są procedowane na tzw. „starych zasadach” z udziałem ośrodków pomocy społecznej, które występują w niektórych sprawach z zapytaniami o ustalenie koordynacji w zakresie zaległych wniosków, prowadzą postępowania w zakresie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczeń i przekazaniu wniosków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłacają świadczenia wychowawcze na tzw. „stare okresy”.