W tym szczególnym dniu pragnę wszystkim pracownikom zatrudnionym
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach,
których praca w jakikolwiek sposób przyczynia się do realizacji zadań na rzecz osób potrzebujących, złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Przyjmijcie proszę podziękowania za Waszą wrażliwość, zaangażowanie
i zrozumienie dla drugiego człowieka.
Życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków służbowych,
wytrwałości i wielu sukcesów

w życiu zawodowym jak i osobistym.

Z wyrazami szacunku i uznania
Kierownik GOPS Siemkowice
Izabela Marchewka