Kto może się ubiegać? Warunki przyznania w/w formy pomocy

W przypadku kiedy osoba zmarła jest samotna lub rodzina nie jest w stanie sprawić pogrzebu we własnym zakresie i nie posiada prawa do zasiłku pogrzebowego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Dokumenty, które należy złożyć:

Informacja o zgonie (policja, instytucje służby zdrowia, prokurator, środowisko lokalne)

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej.