Prawo do świadczeń wychowawczych określa ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2018.2134). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad  nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze aktualnie przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie   i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód jaki rodzina uzyskuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Wnioski do pobrania:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1
- załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1z