WYPOCZYNEK LETNI

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie przedstawia Państwu możliwość wypoczynku realizowanego w formie kolonii dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Obóz żeglarski

- termin wypoczynku: 17.07 - 27.07.2020
-
wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004 r.)
-
miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny ,,Janówka” w Sławie

Organizator zapewnia m.in.:

- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie;
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika wodnego, sternika;
- ubezpieczenie NNW;
- atrakcyjny program żeglarski i kulturalno – oświatowy;
- transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.

Dodatkowo informujemy, że:

W przypadku uzyskania dofinansowania planowana odpłatność rodziców z ubezpieczenia w KRUS wyniesie 495,00 zł. (dzieci KRUS), (dzieci poza KRUS wpłata 1245 złotych).

Każdy z rodziców uczestników musi wypełnić/posiadać kartę kwalifikacyjną –zaświadczenie KRUS. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z: Iza Potykanowicz tel. 510-474-813.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!