WYPOCZYNEK LETNI

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie przedstawia Państwu możliwość wypoczynku realizowanego w formie kolonii dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kolonie letnie

- termin wypoczynku: 08.07 - 18.07.2020
-
wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004 r.)
-
miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny ,,ZIBI II” w Jastrzębiej Górze ul. Topolowa 6

Organizator zapewnia m.in.:

- całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę
- opiekę medyczną
- transport
- wycieczki, zabawy, konkursy
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)

Dodatkowo informujemy, że:

W przypadku uzyskania dofinansowania planowana odpłatność rodziców z ubezpieczenia w KRUS wyniesie 570,00 zł. (Dzieci KRUS)

- 1320 złotych - pełna kwota bez dofinansowania.

Każdy z rodziców uczestników musi wypełnić/posiadać kartę kwalifikacyjną –zaświadczenie KRUS. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z: Iza Potykanowicz tel. 510-474-813.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!